Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

3
rx online

        Ngày 15/1/2015, quận 1 tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn – cứu hộ cho trên 300 nhân viên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận tham dự nhằm trang bị kiến thức, tinh thần trách nhiệm, chấp hành các quy định, nội quy về PCCC, nắm vững kiến thức về PCCC, bảo quản và sử dụng thành thạo các phương tiện PCCC thông dụng, ngăn chặn các nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy và những hành vi vi phạm quy định an toàn về PCCC…, cùng những kỹ năng thực hiện tốt công tác PCCC tại gia đình, cơ quan và khu dân cư vì sự an toàn của chính bản thân và những người xung quanh.

Sau khi nghe cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 báo cáo nội dung cơ bản của: Luật, nghị định về công tác PCCC; vị trí, tầm quan trọng, nguyên tắc, tính chất của công tác PCCC, trách nhiệm PCCC của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, kiến thức cơ bản về PCCC, tình hình phòng chống cháy nổ tại địa phương và trên cả nước…, các đơn vị tham dự đã tham gia thực hành xử lý tình huống khi có hỏa hoạn và thao tác sử dụng phương tiện chữa cháy tại hiện trường.