Họp mặt, trao đổi kinh nghiệm công tác Tuyên giáo cơ sở

2
rx online

Ngày 12/8/2010, Quận ủy tổ chức họp mặt cán bộ tuyên giáo qua các thời kỳ và trao đổi “Kinh nghiệm về đổi mới phương pháp, kỹ năng công tác tuyên giáo cơ sở” nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng với sự tham dự của lãnh đạo Thành ủy, Trường Cán bộ Thành phố, Quận ủy, các ban Đảng Quận, các đồng chí làm công tác tuyên giáo qua các thời kỳ và các đồng chí phụ trách công tác tuyên giáo của các cơ sở Đảng trực thuộc.


Trong không khí thân mật, cởi mở, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống của ngành Tuyên giáo trong thời gian qua, chân tình, thẳng thắn trao đổi những kinh nghiệm của người cán bộ làm công tác tuyên giáo tại cơ sở. Buổi họp mặt đã rút ra bài học kinh nghiệm thực tế về đổi mới phương pháp, kỹ năng của công tác tuyên giáo, tìm giải pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo với nội dung, hình thức, phương thức phong phú có tính thuyết phục và tính chiến đấu. Coi trọng việc xây dựng triển khai thật khoa học, có chọn lọc, có trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn, có chương trình bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, từng bước nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác tuyên giáo thực hiện tốt vai trò, vị trí và nhiệm vụ của mình tại cơ sở trong giai đoạn hiện nay.