Họp mặt ngày truyền thống Tư tưởng – Văn Hóa

1
rx online

Kỷ niệm 76 năm ngày Truyền thống Tư tưởng- Văn hóa(1-8-1930 – 1-8-2006), ngày 1/8/2006, Ban tuyên giáo Quận uỷ đã tổ chức họp mặt đông đảo các cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở.


Đồng chí Nguyễn Thị Lan – UV thường vụ – Trưởng Ban tuyên giáo đã ôn lại truyền thống lịch sử 76 năm Ngành Tư tưởng- Văn hoá. 31 năm qua, sự nghiệp đổi mới của Đảng cũng đã trải qua 20 năm, sự trưởng thành của đất nước, của Thành phố nói chung và Quận 1 nói riêng là kết quả của những nổ lực không mệt mỏi của mỗi Đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân lao động, trong đó có sự đóng góp của những người làm công tác tư tưởng của Đảng. Trong những năm qua công tác tư tưởng của Đảng bộ Quận đã góp phần ổn định và định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trước những biến động của khu vực và quốc tế vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; đặc biệt trong năm 2006 quận đã triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội các cấp đến từng cơ sở. Bên cạnh đó đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo nhân dân lao động, góp phần tạo nên sức mạnh đoàn kết trong Đảng và trong nhân dân, hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế- xã hội.


Đồng chí Bùi Thị Thanh Nga- Phó Bí thư Thường vụ Quậnnbsp;ủy đã chỉ đạo: Toàn Đảng đều phải làm công tác tư tưởng (tất cả đảng viên dù ở cương vị và lĩnh vực công tác nào đều tham gia công tác làm công tác tư tưởng); phát huy bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tình cảm của cán bộ, đảng viên và vận động quần chúng cùng tham gia công tác Tư tưởng- Văn hoá của Đảngnbsp; ,đó chính là chúng ta biết sử dụng tổng hợp sức mạnh của các lực lượng này tạo ra hiệu quả và chất lượng của công tác Tư tưởng- Văn hoá cả về bề rộng và chiều sâu , thực hiện thành công các chủ trương chính sách của Đảng và luật pháp Nhà nước trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam nbsp;XHCN.