Họp mặt kỷ niệm

3

        Ngày 24/7/2015, phường Đa Kao tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 với sự tham dự của các gia đình chính sách 8 khu phố. 

        Buổi họp mặt ôn lại ý nghĩa và truyền thống ngày Thương binh liệt sĩ, khẳng định đóng góp to lớn của những anh hùng, liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Truyền thống ngàn đời của dân tộc – đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”… đã trở thành một trong những nội dung cơ bản trong kho tàng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã hun đúc lên khí phách con người Việt Nam trọng đạo lý, luôn tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái, khắc ghi những công lao to lớn của thế hệ cha anh đi trước. Trong tháng Đền ơn đáp nghĩa, ngoài phần quà của quận, thành phố trao tặng, phường còn chăm lo cho các diện chính sách với tổng số tiền trên 37 triệu đồng.