Họp mặt chức sắc các tôn giáo

5
rx online

Ngày 1/2/2013, Quận ủy tổ chức họp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo, nhân sĩ trí thức và kiều bào “Mừng xuân – Mừng Đảng” năm 2013 với sự tham dự của lãnh đạo Quận ủy – UBND quận, các ban ngành quận và các chức sắc, chức việc các cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

Trong không khí ấm cúng, thân mật, các đại biểu được nghe những kết quả đạt và vượt của Quận trên tất cả các lĩnh vực. Quận ủy đã lãnh đạo hệ thống chính trị tập trung phối hợp đồng bộ, triển khai nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các cấp chính quyền tích cực đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, các cơ sở tôn giáo, điển hình như việc “Học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Vì người nghèo”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Buổi họp mặt đã tăng cường mối quan hệ, tình đoàn kết giữa chính quyền với các tổ chức tôn giáo, các chức sắc, chức việc của các tôn giáo trên địa bàn. Từng bước phát huy tinh thần “Sống tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng đại đoàn kết, đồng thuận thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, chung tay góp sức xây dựng quận 1 ngày càng phát triển bền vững.