Họp BCĐ Về Phòng Chống AIDS

5
rx online

Sáng ngày 15/11/2005, BCĐ phòng chống AIDS Quận 1 đã họp thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động 5 năm (2001-2005) và nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2006 – 2010. Bác sỹ Nguyễn Viết Trung – Trung tâm Y tế Quận báo cáo tóm tắt tình hình chung, công tác tổ chức, trình bày một số thuận lợi và khó khăn, kết quả hoạt động phòng chống AIDS giai đoạn 2001 – 2005. cụ thể qua tổng hợp số liệu chưa đầy đủ thì số người bị nhiễm HIV/AIDS đến tháng 10 ở địa bàn Quận là 1.413 người, trong đó quận mới chỉ quản lý được 79 đối tượng (24 đối tượng nhiễmnbsp; AIDS ).

BCĐ lên kế hoạch phòng chống HIV/AIDS ở Q1 từ năm 2006 -2010 gồm các chương trình : Chương trình dự phòng; Chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV/AIDS; Chăm sóc các đối tượng bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Các chương trình hành động trong giai đoạn 2005 – 2010. Được biết qua đầu năm 2006, Quận 1 là một trong 4 quận được Thành phố triển khai dự án sử dụng thuốc đặc trị do Mỹ tài trợ để hỗ trợ cho chương trình cai nghiện hồi gia.