Hội thi tuyên truyền Luật giao thông đường bộ

1

        Ngày 19/7/2015, Ban chỉ đạo hè phường Cô Giang tổ chức hội thi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho trên 60 em thiếu nhi ở 5 khu phố nhằm tuyên truyền những vấn đề cơ bản về Luật dành cho các em thiếu nhi, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích.

Có 24 thí sinh của 6 đội tham gia 3 vòng thi: Khởi động (trắc nghiệm); Ai nhanh hơn (ghép hình, trả lời đáp án); Đoán ý đồng đội (một diễn tả, gợi ý và một trả lời). Kết quả: Nhất – Khu phố 4, Nhì – Khu phố 3, Ba – Khu phố 1 và 5 cùng 2 giải khuyến khích và 1 giải cổ động viên sôi nổi nhất.