HỘI THI TÌM HIỂU VỀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH, BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ BỘ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

13

Cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn phường Nguyễn Cư Trinh truy cập vào link bên dưới để tham gia hội thi tìm hiểu về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới và bộ tiêu chí gia đình hạnh phúc.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLeT-WGreTjAoSr6x51PZcBZUoydHyUH8MHiDITRL6TEavAA/viewform