Hội thi tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII

3
rx online

Nhằm phổ biến sâu rộng trong cán bộ công chức, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ vị trí, vai trò của Đại biểu Quốc hội trong tình hình mới, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.I đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII thông qua các hình thức như: băng rôn, panô, áp phích, xe hoa, triển lãm, thông tin lưu động, phổ biến tài liệu, phát hành tờ bướm, tổ chức hội thảo, mạn đàm..


Đặc biệt, ngày 25/4/2007 phường Nguyễn Thái Bình đã tổ chức hội thi tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII dành cho cán bộ, Công nhân viên và bà con nhân dân trong phường. Tham gia hội thi có 9 đội gồm: nhân dân 6 khu phố, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ Nữ, Hội Người Cao Tuổi. Mỗi đội dự thi gồm có 3 thành viên và phải trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh các nội dung như: Luật Bầu cử Quốc hội, Tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, những vấn đề về Quốc hội của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam…và chọn 3 đội có số điểm cao nhất vào vòng chung kết. Qua buổi hội thi, kết quả đội Hôi Liên hiệp Phụ nữ đạt giải nhất, Khu phố 6 giải nhì và khu phố 2 giải ba.