Hội thi tìm hiểu “Phòng chống ma túy, HIV/AIDS”

1

        Ngày 29/6/2015, phường Đa Kao tổ chức hội thi tìm hiểu “Phòng chống ma túy, HIV/AIDS” với sự tham dự của Nhân dân 8 khu phố nhằm tăng cường công tác giáo dục giúp đỡ người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. Góp phần nâng cao nhận thức cán bộ công chức về công tác phòng chống ma túy, giúp đỡ người sau cai xóa bỏ mặc cảm kỳ thị, tạo điều kiện giới thiệu việc làm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Có 24 thí sinh của 8 đội tham gia 3 vòng thi: Am hiểu (trắc nghiệm), Thông minh (trả lời ô chữ), Sáng tạo (thuyết trình một bức tranh vẽ với hình thức cổ động, biếm họa, tuyên truyền về chủ đề phòng chống ma túy HIV/AIDS). Qua một buổi thi đua sôi nổi hào hứng với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, Kết quả: Nhất – Khu phố 2, Nhì – Khu phố 7, Ba – Khu phố 3 và 5 giải khuyến khích.