Hội thi “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Quận 1”

3
rx online

Ngày 15/7/2008, Ban quản lý Chợ Tân Định tổ chức hội thi “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ quận 1” với sự tham dự của bà Trịnhnbsp; Thịnbsp; Gái – Phó chủ tịch Liên Đoàn Lao Động quận và toàn thể CB-CNV đơn vị.


Tham gia hội thi gồm 4 tổ với các giai đoạn thi: Bước 1 – Trả lời câu hỏi, bước 2 – Thi hái hoa dân chủ. Hội thi giúp cán bộ đảng viên, đoàn viên, CB-CNV đơn vị có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu học tập về lịch sử Đảng bộ quận (1975 – 2000), tăng thêm lòng tự hào, ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quận nhà. Tạo khí thế phấn khởi thi đua học tập nâng cao nhận thức, lòng tự hào về truyền thống của quận 1, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh.