Hội thi thời trang áo dài

4

           Ngày 31/10/2015, khu phố 2 phường Cô Giang tổ
chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, giao lưu đờn ca tài tử và
hội thi thời trang áo dài dành cho người cao tuổi với sự tham dự của lãnh đạo
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các ban ngành quận, Đảng ủy, các ban
ngành phường và Nhân dân khu phố.

           Ngày hội ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của
Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã tập hợp các lực lượng yêu nước, đoàn
kết các giai cấp, các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp xã hội khác nhau cùng
chung sức đánh đuổi kẻ thù, giành độc lập tự do cho dân tộc và đưa cả nước đi
lên chủ nghĩa xã hội. Năm 2015, đã vận động các cơ quan, xí nghiệp và mạnh
thường quân chăm lo cho các diện nghèo khó khăn với số tiền 22 triệu đồng, trao
15 suất học bổng với số tiền 21 triệu đồng, tuyên dương 81 học sinh giỏi năm
học 2014-2015 với số tiền 4.050.000 đồng. Đề xuất trợ vốn 10 lượt hộ với 29
triệu đồng, có 323/328 hộ đạt gia đình văn hóa, tình hình an ninh trật tự trong
khu phố được giữ vững. Trong ngày hội, khu phố tổ chức giao lưu đờn ca tài tử
và hội thi thời trang áo dài dành cho người cao tuổi với 16 thí sinh tham dự. Kết
quả: Nhất – Nguyễn Thị Kim Em, Nhì – Vũ Ngọc Cẩm Tú và Trần Thị Yến Điểu cùng 2
giải ba, 2 giải khuyến khích.