Hội thi giáo viên, báo cáo viên

4
rx online

Từ ngày 23 – 25/7/2013, Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh quận tổ chức “Hội thi giáo viên, báo cáo viên bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh” cho 40 thí sinh là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban CHQS, Trưởng và Phó Công an phường. Hội thi góp phần nâng cao nhận thức đối với các thành viên Hội đồng giáo dục phường nắm vững các văn bản liên quan đến công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN. Nâng cao trình độ năng lực công tác tham mưu, giảng dạy các chuyên đề. Đồng thời, tuyển chọn đội tuyển tham dự hội thi cấp thành phố tổ chức từ ngày 7 – 9/8/2013.

Các thí sinh dự thi trắc nghiệm, vấn đáp về các văn bản liên quan công tác giáo dục QP-AN, giảng bài giáo án điện tử về 6 chuyên đề: “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới”, “Phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam”, “Nội dung cơ bản của Luật An ninh Quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên”, “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam ở cơ sở”, “Xây dựng, hoạt động của lực lượng DQTV, DBĐV ở thôn, bản, tổ dân phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới. Nhiệm vụ của cán bộ đảng viên trong công tác xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV”.