Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2017

4
rx online
Ngày 25/5/2017, Quận ủy Quận 1 tổ chức khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2017. Tham dự có các đồng chí: Huỳnh Văn Chúm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Bùi Thị Ngọc Trang, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Học viện cán bộ TPHCM; Nguyễn Kim Đức, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 1 cùng 21 thí sinh là thành viên Tổ báo cáo viên cấp quận, cấp ủy cơ sở đảng, giáo viên ở các trường trung học phổ thông.

Hội thi được tổ chức trong 2 ngày 25 – 26/5/2017, các thí sinh trải qua 3 phần thi: Soạn giáo án thuyết trình; thuyết trình; trả lời câu hỏi gồm các nội dung trong các chương trình sơ cấp lý luận chính trị; học tập lý luận chính trị dành cho học viên đối tượng kết nạp Đảng; bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; bồi dưỡng công tác cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở. 
Phát biểu tại hội thi, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 1 Nguyễn Kim Đức cho rằng giảng dạy, học tập lý luận chính trị là một bộ phận của công tác tư tưởng có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng. Qua đó, bồi dưỡng kiến thức về lý luận khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…
Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2017 nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, nâng cao trình độ kỹ năng giảng dạy, báo cáo, thuyết trình, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, tuyên truyền tại cơ sở. Qua đó, phát hiện những cán bộ, giảng viên có năng lực giảng dạy bổ sung vào đội ngũ cán bộ giảng dạy lý luận chính trị của quận.