Hội thi Cảnh sát khu vực thân thiện

3
rx online

Ngày 17/3/2012, Quận 1 tổ chức hội thi Cảnh sát khu vực thân thiện năm 2012 với sự tham dự của lãnh đạo Quận ủy – UBND Quận, các ban ngành Quận và 143 thí sinh thuộc Công an 10 phường.

Hội thi nhằm tiếp tục triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm th eo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì dân phục vụ” và thi đua “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Giáo dục cán bộ chiến sĩ nâng cao lòng yêu nghề, tinh thần phục vụ nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyêt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Từ đó, chọn các cán bộ chiến sĩ cảnh sát khu vực tiêu biểu về nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức pháp luật, kỹ năng vận động quần chúng. Có phẩm chất đạo đức trong sáng, tuân thủ quy định ngành, đoàn kết thống nhất ý chí và hành động, có uy tín với đon vị, được nhân dân tín nhiệm, tạo khí thế thi đua trong từng đơn vị, thúc đẩy, động viên cổ vũ cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Cảnh sát khu vực trong lòng nhân dân. Các thí sinh tham gia dự thi phải kiểm tra trắc nghiệm kiến thức về pháp luật, nghiệp vụ Cảnh sát khu vực và kỹ năng về công tác vận động quần chúng (thời gian 20 phút). Thí sinh đạt 70% số điểm trở lên sẽ tiếp tục vào vòng 2. Vòng chung kết tổ chức vào ngày 14/4/2012.