Hội thi “125 năm – Một huyền thoại”

3

            Ngày 15/10/2015, phường Nguyễn Thái Bình tổ chức hội thi tìm hiểu “125 năm – Một huyền thoại” nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự tham dự của Nhân dân 6 khu phố nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp giao lưu các hoạt động giữa Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân khu phố. Qua đó giúp mọi người thấm nhuần đạo đức cách mạnh của Bác, đề ra phương hướng học tập, phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những việc làm cụ thể thiết thực, phù hợp bản thân và tình hình thực tế. 

            6 đội khu phố tham gia hội thi với 3 vòng thi: Trắc nghiệm (trả lời 20 câu hỏi) – Thuyết trình (chọn 1 trong 3 chủ đề về thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh) – Năng khiếu. Qua một buổi thi đua sôi nổi, hào hứng với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, kết quả: Nhất – Khu phố 6, Nhì – Khu phố 2, Ba – Khu phố 5, cùng 3 giải khuyến khích và 1 giải cổ động viên đông nhất.