Hội Thao Quốc Phòng Năm 2004

3
rx online

nbsp;nbsp;nbsp; Với mục đích nâng cao chất lượng huấn luyện, nâng cao trình độ của cán bộ chiến sĩ, đáp ứng nhiệm vụ chính trị được giao, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc địa bàn, Hội thao Quốc phòng lực lượng võ trang Quận năm 2004 được tổ chức tại sân Tao Đàn. Tham gia hội thao có các vận động viên, dân quân, tự vệ thuộc các đơn vị, công ty trên địa bàn : quận đội, cảnh sát cơ động, công an, dân quân 10 phường, công ty Mai Linh, Đài truyền hình Thành phố, Trường kỹ thuật Cao Thắng…

nbsp;nbsp;nbsp; Hội thao tổ chức 16 môn diễn ra trong 11 ngày gồm : súng máy phòng không 12,7mm, DKZ, cối, công binh thông tin, phòng hóa, hội thi cán bộ huấn luyện giỏi, tháo lắp súng CKC, K63, duyệt đội hình đội ngũ, võ chiến đấu dân quân tự vệ… Hội thao nhằm chọn ra những cá nhân, tập thể có thành tích cao tham dựnbsp; hội thao Thành phố và Quân khu.