Hội Thảo Phân Loại Rác Từ Nguồn

5
rx online

Ngày 19/5/2005, Sở Tài nguyên & Môi trường phối hợp với UBND quận, Công ty Công trình công cộng mở hội thảo góp ý dự án “Phân loại chất thải rắn đô thị tại nguồn”với sự tham gia đóng góp ý kiến của các phường, đoàn thể, trường học trong quận. Theo dự án, trước khi thu gom vận chuyển và xử lý, rác sẽ được các hộ gia đình, trường học, công sở, xí nghiệp, các nhà máy, siêu thị, khu thương mại, nhà hàng, khách sạn, chợ tách thành 2 loại : “rác thực phẩm” chứa trong túi nylon và thùng đựng màu xanh lá cây, “rác còn lại”chứa trong túi nylon và thùng đựng màu xám.


nbsp;Với tính chất phù hợp với cuộc sống hiện đại, dự án phân loại rác được thực hiện sẽ đem lại hiệu quả trong công tác quản lý chất thải rắn đem đến lợi ích về môi trường, lợi ích kinh tế – xã hội. Cụ thể như : nâng cao ý thức người dân trong việc phân loại rác sinh hoạt, đúc kết kinh nghiệm và xã hội hoá công tác quản lý chất thải rắn của thành phố, hạn chế tối thiểu khả năng phát tán ô nhiễm, nước rò rỉ, giải quyết vấn đề môi trường và mỹ quan đô thị, giảm ngân sách nhà nước và diện tích đất sử dụng để chôn lấp chất thải rắn, sau khi phân loại sẽ tận dụng được 256,9 tấn chất thải rắn mỗi ngày trên địa bàn quận 1 để làm phân compost chất lượng cao…


Tại hội thảo, các ý kiến đóng góp xoay quanh các vấn đề : việc đầu tư cơ sở vật chất, phương thức chuyển giao túi nylon, thùng trong thực hiện dự án, tần suất thu gom phần rác còn lại, hình thức tuyên truyền, người chịu trách nhiệm giám sát hoạt động phân loại rác tại nguồn của người dân, hình thức phạt… Sau công tác chuẩn bị góp ý hoàn tất dự án, công tác tập huấn, tuyên truyền đến cộng đồng và chuẩn bị hạ tầng kĩ thuật, dự án sẽ được triển khai thực hiện từ tháng 11/2005 và tổng kết đánh giá vào cuối năm 2006. Quận I là 1 trong số 6 quận được chọn thí điểm thực hiện dự án tại thành phố.