Hội thảo khoa học

1
rx online

Ngày 30/9/2011, Ban Chỉ huy quân sự Quận tổ chức hội thảo khoa học đề tài “Lịch sử lực lượng vũ trang Quận 1 thời kỳ 1945 – 2010” với sự tham dự của đại tá, nhà văn Nguyễn Minh Ngọc – Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, ông Phạm Huy Thông – Phó Bí thư thường trực Quận ủy, bà Nguyễn Thị Liên – Phó Chủ tịch UBND Quận, bà Hồ Thị Vinh – Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy cùng các nhân chứng lịch sử nguyên là lãnh đạo các ngành Quận, Ban Chỉ huy quân sự Quận các thời kỳ…

Quận 1 đang tiến hành biên soạn quyển sách “Lịch sử lực lượng vũ trang Quận 1 thời kỳ 1945 – 2010” gồm 5 chương nêu rõ tình hình địa lý tự nhiên, lược sử hình thành nên đất Sài Gòn – Gia Định từ khi khai hoang mở đất, thời kỳ Pháp thuộc, cuộc kháng chiến chống Pháp – Mỹ mà kết thúc là chiến thắng lịch sử mùa Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống  nhất đất nước.         

Buổi hội thảo nêu lên một số vấn đề: Đồng thuận theo bản thảo của ban biên soạn. Phải gắn lực lượng dân quân địa phương, sự tổng hợp của quần chúng tại địa phương tham gia cuộc đấu tranh, phá hủy các cơ quan đầu não cũa quân Ngụy quyền và đế quốc Mỹ. Tìm thêm một số nhân chứng thực sự đã tham gia chiến đấu tại địa bàn 2 quận 1 – 2. Thay đổi một số từ ngữ khó hiểu. Đưa ra những địa danh, khu vực, con đường, tòa nhà ngày xưa và ngày nay, hiện tại ở đâu, là gì. Chỉnh sửa lại danh sách lãnh đạo các thời kỳ của lực lượng vũ trang Quận 1. Còn nhiều chi tiết thiếu sót trong thời kỳ chống Mỹ. Tên các cán bộ, chiến sĩ biệt động nên ghi rõ tên và bí danh. Thiếu những trận đánh lịch sử…