Hội thảo chuyên đề “Vì dân phục vụ”

4
rx online

Thực hiện kế hoạch 12-KH/ĐU của Đảng ủy phường Cô Giang về triển khai thực hiện chương trình hành động xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả trong hệ thống chính trị tại phường giai đoạn 2011 – 2012, phường Cô Giang đã tổ chức hội thảo với chủ đề ” Vì dân phục vụ” với sự tham dự của đồng chí Lê Thị Hồng Phượng – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy 1.

Với mục tiêu xây dựng môi trường làm việc thân thiện trong hệ thống chính trị. Qua đó, xây dựng hình ảnh của người cán bộ thân thiện, mực thước góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, Chính quyền, lượng lực vũ trang, các đoàn thể chính trị – xã hội và các đơn vị của Phường; thực hiện cải cách hành chính, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngày 27/8/2011 qua buổi sinh hoạt chuyên đề đã diễn ra với hình thức chia nhóm thảo luận câu hỏi do ban tổ chức phát và thực hiện hình thức bằng vẽ sơ đồ tư duy, trình bày nội dung trên sơ đồ. Buổi hội thảo đã đem lại kỹ năng tư duy, sáng tạo và kiến thức chuyên môn vừa là buổi giao lưu của các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức trong đơn vị để xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, gắn bó, đoàn kết.