Hội quần chúng Quận 1 phát huy nội lực thực hiện tốt nhiệm vụ

1
rx online
Ngày 1/8/2017, Đoàn khảo sát Ban Dân vận Thành ủy do đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn khảo sát tại Quận ủy Quận 1 về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng.
Theo báo cáo, Quận ủy Quận 1 đã tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 17-CT/TW đến cấp ủy cơ sở đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội quận, phường; ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện; phân công các cơ quan, tổ chức đảng phụ trách hoạt động của các hội quần chúng, bố trí cán bộ có năng lực, trình độ giữ các chức vụ chủ chốt trong các hội; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí… đảm bảo các hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy dân chủ, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền.
Toàn quận hiện có 10 hội, 01 câu lạc bộ, 01 ban đại diện. Các hội chú trọng phát triển lực lượng, tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và gắn kết thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận. Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cơ sở khu phố, tổ dân phố; vận động hiến máu, mô, tạng; hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính giúp người già, người khuyết tật; hỗ trợ hội viên vay vốn, giới thiệu việc làm, sửa chữa nhà, tặng thẻ bảo hiểm y tế; tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, họp mặt truyền thống, giao lưu, văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên; khám bệnh phát thuốc miễn phí, bữa cơm cho người cao tuổi neo đơn, chăm lo tặng quà nhân dịp lễ tết…
Tại cuộc họp, đại diện các hội quần chúng chia sẻ một số khó khăn trong công tác phát triển hội viên, tập hợp quần chúng, nâng cao chất lượng hoạt động hội…
Phát biểu kết luận, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá cao kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Quận 1 cũng như vai trò của lực lượng chính trị nòng cốt trong các hội quần chúng đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn; đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền lưu ý đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp đặc thù từng hội, tăng cường thông tin, trao đổi, phối hợp tốt trong công tác xây dựng, quản lý các tổ chức hội; nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của hội viên, tạo điều kiện để các hội phát huy nội lực, đẩy mạnh xã hội hóa thực hiện tốt nhiệm vụ.