Hội phụ nữ triển khai chuyên đề mới

3
rx online

        Ngày 6/2/2015, Hội Phụ nữ quận 1 đã tổ chức triển khai chủ đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” cho cán bộ, hội viên các cơ sở hội. 

        Ông Phạm Xuân Khánh, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 1 đã triển khai nội dung chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015, tập trung vào 3 nội dung lớn: trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân và đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của quận nói chung cũng như các hoạt động phong trào phụ nữ quận 1 nói riêng trong năm 2015.