Hội Phụ nữ Quận 1: Tuyên truyền NQ đại hội X của Đảng.

1
rx online

Ngày 12/12/2006, tại Hội trường Quận ủy Quận 1, Hội Phụ nữnbsp; Quận 1 đã tổ chức buổi tuyên truyền về Nghị quyết đại hội X của Đảng cho gần 200 chị cán bộ Hội là ủy viên Ban chấp hành, cán bộ hội nòng cốt tại 14 cơ sở hội. Đ/c Nguyễn Thị Lan, UVTV, Trưởng ban tuyên giáo Quận ủy Quận 1 đã điểm qua một số nội dung lớn về tình hình thế giới cũng như trong nước trong thời gian qua. Đồng thời, báo cáo các nội dung về nghị quyết Đại hội IX của Đảng, qua đó nêu rõ 5 thành tựu lớn mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; cùng với 5 bài học kinh nghiệm lớn mà chúng ta rút ra từ thực tiễn. Đồng chí cũng báo cáo cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-VH -XH, ANQP, Đối ngoại và công tác xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội X đã đề ra từ năm 2006 -2010.


Qua 1 buổi nghe báo cáo NQ Đại hội X, cán bộ hội viên rất phấn khởi trước thành quả đã đạt được trong 5 năm qua, nhất là những thành tựu sau 20 năm đổi mới đất nước, đồng thời khẳng định niềm tin của cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Quận vào sự lãnh đạo của Đảng CSVN, ra sức đoàn kết, nổ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Hội trong năm 2006 và những năm tiếp theo,để thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.