Hội nghị triển khai Quyết định 25-QĐ/TW của Bộ Chính trị về công tác giám sát và kiểm tra của Đảng.

4
rx online

Để góp phần thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định mới của Điều lệ Đảng khóa X. Ngày 22 tháng 3 năm 2007, Quậnnbsp;ủy Quận 1 đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 25-QĐ/TW ngày 24/11/2006 của Bộ Chính trị về “Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng khóa X.”


Tham dự hội nghị có sự hiện diện của đông đủ các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận ; Trưởng, phó các Ban Đảng Quận ủy; Uỷ viên Ban Thường vụ, Ủy viên UBKT các Đảng bộ phường và các đồng chí Đảng ủy viên và Chi ủy viên các cơ sở Đảng trực thuộc Quận với 185 đồng chí đến tham dự.


Đồng chí Nguyễn Hồng Ngọc Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy đã triển khai những vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (kèm theo Quyết định số 25-QĐ/TW). Trong đó, nội dung được tập trung nhiều nhất là công tác giám sát của cấp ủy, vì đây là nhiệm vụ mới được quy định ở Điều lệ Đảng khóa X. Hội nghị đã diễn ra thành công trong không khí học tập thật sự nghiêm túc.


Kết thúc buổi tập huấn, đồng chí Phạm Huy Thông Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị, đồng thời nhắc nhở các cơ sở Đảng phải xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT năm 2007.


nbsp;