Hội Nghị Triển Khai Nghị Quyết Trung Ương 3 Khóa X Tại Đảng Bộ Phường Cô Giang

4
rx online

Nhằm triển khai và quán triệt thực hiện đầy đủ tinh thần nội dung Nghị quyết Trung ương 3 khóa X đến toàn thể đảng viên, cán bộ công chức phường về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Sáng ngày 01/12/2006 Đảng ủy phường Cô Giang – quận 1 đã mời đ/c Kiều Ngọc Trạc – Thành ủy viên – Phó Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng, lãng phí đến báo cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ phường. Đến tham dự nghe quán triệt Nghị quyết có hơn 170 đảng viên và cán bộ công chức phường tham dự.


Tại Hội nghị đ/c Kiều Ngọc Trạc đã triển khai 04 nội dung chính trong NQ04 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Việc triển khai quán triệt này rất có ý nghĩa quan trọng trong gian đoạn hiện nay, đánh giá tình hình tham nhũng, lãng phí là một trong 04 nguy cơ, đồng thời là vấn đề nóng bỏng hiện nay và được dư luận quần chúng quan tâm, kiến nghị nhiều nhất, ngoài ra đây cũng là một vấn đề sống còn của Đảng CSVN trong việc lãnh đạo. Do đó rất cần sự tiếp thu thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ có chức có quyền để xây dựng vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng vững chắc.


Cũng tại Hội nghị, thay mặt BCH Đảng bộ phường đ/c Nguyễn Thị Hiếu – Bí thư Đảng ủy đã triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ phường trong việc lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Phân công trách nhiệm cho từng cấp ủy, ban ngành đoàn thể có nhiệm vụ xây dựng và cụ thể hóa Nghị quyết 04 dựa trên tình hình thực tế tại địa phương.


Qua triển khai quán triệt Nghị quyết 04-NQ/TW khóa X, đa số đảng viên thống nhất với nội dung Nghị quyết, mong muốn rằng Nghị quyết này sẽ được các cấp ủy lãnh đạo thực hiện nghiêm túc nội dung đề ra để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò quản lý của Nhà nước đảm bảo xây dựng đất nước ngày càng phát triển và không còn tồn tại tình trạng tham nhũng, lãng phí xảy ra.