Hội Nghị Triển Khai Nghị Quyết Thành Ủy Và Quận ủy 1 Nhiệm Kỳ 2005-2010

1
rx online

Nhằm xây dựng và triển khai thực hiện đầy đủ tinh thần nội dung Nghị quyết của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Quận ủy quận 1 nhiệm kỳ 2005-2010. Ngày 13/01/2005 Đảng ủy phường Cô Giang – quận 1 đã mời đ/c Nguyễn Thị Lan – UVTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy 1 đến triển khai quán triệt cho toàn thể đảng viên phường những nội dung chính trong Nghị quyết của Thành ủy và Quận ủy, thông báo nhân sự trúng cử vào BCH, Ban thường vụ và UBKT Đảng Thành ủy, quận ủy. Nghị quyết đề ra tập trung vào công tác Xây dựngnbsp;Đảng,nbsp;phát triển KTXH, nbsp;cải cách hành chính; đào tạo cán bộ;nbsp; giải quyết việc làm;nbsp;5 công trình, chương trình đòn bẩy của Thành phố , 3 mục tiêu đột phá của Quận từ nay cho đến năm 2010….Đến tham dự nghe quán triệt Nghị quyết có hơn 150 đảng viên.


Qua triển khai quán triệt Nghị quyết của Thành ủy và quận ủy đa số đảng viên thống nhất với nội dung Nghị quyết đề ra, mặc dù hiện nay trong công cuộc xây dựng đất nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm của đảng viên phường Cô Giang nói riêng và đảng viên quận 1 nói chung sẽ thực hiện đạt và vượt những yêu cầu nhiệm vụ đề ra của Nghị quyếtnbsp; xứng đáng với danh hiệu”quot; Thành phố anh hùng”quot; mà Nhà nước trao tặng.