Hội Nghị Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Toàn Quốc Lần Thứ X

2
rx online

Nhằm xây dựng và triển khai thực hiện đầy đủ tinh thần nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Sáng ngày 01/11/2006 Đảng ủy phường Cô Giang – quận 1 đã mời Giáo sư – Tiến sĩ Trươngnbsp;văn Long công tác tại tạp chí báo Cộng sản đến triển khai quán triệt cho toàn thể đảng viên phường những nội dung chính trong Nghị quyết Đại hội Đảng X của Trung ương. Đến tham dự nghe quán triệt Nghị quyết có hơn 150 đảng viên tham dự. Để đánh giá, nhận xét và đề ra các giải pháp thiết thực, cùng ngày buổi chiều Đảng ủy phường đã chia ra 05 tổ thảo luận những nội dung chính xoay quanh việc thực hiện Nghị quyết.


Qua triển khai quán triệt Nghị quyết của Đại hội X của Trung ương đa số đảng viên thống nhất với nội dung Nghị quyết đề ra, mặc dù hiện nay trong công cuộc xây dựng đất nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm đảng viên phường Cô Giang riêng và đảng viên quận 1 nói chung sẽ thực hiện đạt và vượt những yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết để xây dựng địa phương phát triển toàn diện.