Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2010

4
rx online

Ngày 26/01/2011, Đảng bộ Quận 1 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2010 nhằm đánh giá kết quả các mặt đã đạt được trong năm và đề ra phương hướng trong năm 2011 đồng thời đề xuất những nhóm giải pháp để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong thời gian qua. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Bá Cần – Bí thư Quận ủy, đồng chí Trần Vĩnh Tuyến – Thành ủy viên –  Chủ tịch UBND Quận, cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ;  Ủy viên Ban Chấp hành và các đồng chí đại diện các cơ sở Đảng.
Năm 2010, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Quận 1 và cơ sở quận 1 đã thành công tốt đẹp; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 12 dự án trọng điểm. Kiểm soát được các loại dịch bệnh, không để dịch bùng phát. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo có nhiều chuyển biến tích cực, tạo mối quan hệ ngày càng tốt và thân thiện giữa chính quyền và các chức sắc tôn giáo. Tổ chức thí điểm mô hình  “Ban vận động nhân dân” tại 2 phường Bền Nghé và phường Nguyễn Thái Bình đã đạt được nhiều  hiệu quả. Thực hiện chủ đề “Năm thực hiện nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị”, Quận đã triển khai thực hiện tốt các giải pháp về đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, giải quyết vệ sinh công cộng, đặc biệt quanh khu vực các trường học, hạn chế được tình trạng chèo kéo khách du lịch. Ý thức người dân dần cải thiện, tham gia cùng chính quyền trong các hoạt động xây dựng khu phố văn hoá, văn minh đô thị, từ thiện xã hội. Thực hiện chăm lo tốt cho các hộ nghèo, gia đình diện chính sách.
Bên cạnh đó, Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt chưa được như việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các dự án đôi lúc chưa kịp thời; Hoạt động của đoàn thể vẫn còn nhiều cho phong trào dàn trải, chưa trọng tâm, chưa đi vào chiều sâu; Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đô thị có lúc có chỗ còn hạn chế.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Quận ủy đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng tinh thần đồng đội ở các cơ sở Đảng, 10 phường và hoàn chỉnh chuyên đề “Quận 1 với mục tiêu phát triển bền vững” để triển khai đồng bộ từ đầu nhiệm kỳ nhằm xây dựng môi trường làm việc đoàn kết – dân chủ – quan tâm và đổi mới.