Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2008.

3
rx online

nbsp;nbsp; Nhằm đánh giá các mặt hoạt động đã làm được và những hạn chế trong năm 2008 và đề ra phương hướng sát với hoạt động của cơ sở năm 2009, chiều ngày 02/01/2009 Ban Dân Vận Quận ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác năm 2008 của Mặt trận – các đoàn thể Quận và Khối vận 10 phường. Đến tham dự buổi hội nghị có sự hiện diện của Đ/c Bùi Thị Thanh Nga – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Đ/c Lê Thị Hồng Phượng – Trưởng Ban Dân Vận Quận ủy, Đ/c Nguyễn Thị Liên – Phó CT UBND Quận và các Đ/c Đại diện Phòng Nội vụ (Ban Tôn giáo) Quận, BCH Công an, Quân sự Quận, Thường trực MTTQ – các đoàn thể Quận và khối vận 10 phường.


nbsp;nbsp; Tại buổi hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt các mặt hoạt động về công tác dân vận của các đoàn thể Quận và 10 phường, công tác dân tộc – tôn giáo, công tác thực hiện Quy chế dân chủ, những mặt còn tồn tại và dự thảo phương hướng cho năm 2009.


nbsp;nbsp; Dự thảo báo cáo đã được các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh hơn công tác đã thực hiện trong năm qua và bổ sung thêm các nội dung hoạt động cho phương hướng năm 2009 đạt hiệu quả cao hơn. Các đại biểu đề nghịnbsp;việcnbsp; thực hiện Quy chế dân chủ cần phải chủ động đề ra biện phápnbsp;cụ thể, các chỉ tiêu của các đoàn thể cần phối hợp với chính quyền để thực hiện đồng bộ sao cho đạt hiệu quả cao. Thực hiện các phong trào thi đua cần phát động sâu rộng, đặt trọng tâm để thực hiện có hiệu quả và phải động viên, khuyến khích mọi người cùng tham gia.


nbsp;nbsp; Đ/c Bùi Thị Thanh Nga – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã đánh giá công tác dân vận trong năm 2008 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quận 1 đã hoàn thành công tác xóa đói giảm nghèo với tiêu chí 6 triệu đồng/người/ năm và đang tiến tới tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm. Hoàn thành việc vận động người dân từ các Tỉnh, vùng lân cận tập trung tại Quận 1 khiếu kiện về tình hình đất đai về địa phương để được giải quyết. Tiếp tục triển khai cuộc vận động học tập tư tưởng Hồ Chí Minh từ học tập, nhận thức chuyển sang hành động thực hiện các nội dung phát động lớn, bồi dưỡng và giới thiệu nhiều tấm gương thiết thực. Tiếp tục tuyên truyền và cần có biện pháp xử lý hiệu quả việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn Quận 1 đối với số dân vãng lai, người nhập cư. Và trong năm 2009 dự báo tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn sẽ tác động đến công tác an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội của Quận và đề nghị MTTQ – các đoàn thể Quận và 10 phường cần có phương hướng chỉ đạo chặc chẽ việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2009, đảm bảo vấn đề an sinh xã hội chăm lo cho dân nghèo, tạo điều kiện xóa nghèo và nâng thu nhập của các hộ dưới 12 triệu đồng/người/năm. Quận, phường rà soát các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2005-2010 đã đề ra và cần tập trung phấn đấu hoàn thành trong năm 2009.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;