Hội nghị Tổng kết báo cáo kết quả thực hiện quy định 76-QĐ/TW tại phường Cô Giang

3
rx online

Thực hiện Công văn số 72-CV/TC ngày 19/5/2006 của Ban tổ chức Quận ủy 1 về tổ chức báo cáo kết quả thực hiện Quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối quan hệ với chi ủy, đảng ủy và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Ngày 10/6/2006, Đảng ủy phường Cô Giang đã tổ chức Hội nghị Tổng kết báo cáo kết quả thực hiện từ năm 2004 đến nay, đến tham dự có hơn 120/305 đảng viên đang sinh hoạt tại địa phương theo Quy định 76.


Trong những năm qua thực hiện Quy định 76, đa số đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên tại nơi cư trú, bản thân và gia đình tham gia các các phong trào do địa phương phát động như công tác XH từ thiện, học bổng, giáo dục thanh thiếu niên và các nhiệm vụ khác tại địa phương. Điểnnbsp; hình như đ/c Nguyễn thị Ngọc Phượng đã xây dựng quỹ chăm lo cho trẻ em nghèo trên 40 triệu; đ/c Tô Thị Thanh Nga vận động ủng hộ 5 suất học bổng cho Phường, bàn ghế , sách cho trẻ em khu phố 5 ; đ/c Trần Thanh Tòng đóng góp nhiều ý kiến trong việc xây dựng khu phố văn hóa,nbsp; đ/c Phan Thị Ngân thường xuyên ủng hộ cho người nghèo; Tham gia vào BĐH Tổ dân phố có các đ/c Hùynh Ngọc Trâm, Hùng Sơn, Nguyễn Thị Kiểu, Bùi Xuân Chuyên, Nguyễn Bạch Viên,.. Để phát huy những hiệu quả thành tích đã đạt được, Đảng ủy phường đã trao Quyết định khen thưởng và những phần quà cho 16 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho địa phương.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;


Qua buổi Hội nghị tổng kết đã tạo được sự gắn kết giữa đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối quan hệ với chi ủy, đảng ủy và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú tại Đảng bộ phường Cô Giang, mặc dù trong thời gian hiện nay còn nhiều đảng viên còn bận công tác hoặc còn thờ ơ trong việc thực hiện nhiệm vụ tại nơi cư trú do đó đòi hỏi trong nhiệm vụ tới cần có những biện pháp hữu hiệu từ Đảng bộ phường và đảng viên đang sinh hoạt theo QĐ76.