Hội nghị thông tin thời sự

3
rx online

Ngày 23/6/2011, Quận ủy tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế cho trên 200 cán bộ chủ chốt quận và phường tham dự.

Đại tá Lê Ngoc Đỉnh – Báo cáo viên Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm lôi kéo kích động các phần tử xấu, nhẹ dạ chống phá những thành quả trong bảo vệ và xây đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Như vụ huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, một số phần tử cực đoan đã dùng nhiều thủ đoạn kích động, lừa mị về sự xuất hiện “thế lực siêu nhiên” nhằm lôi kéo, cưỡng bức đồng bào dân tộc Mông, thực hiện âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, kích động tư tưởng chống đối chính quyền, gây mất trật tự xã hội của các phần tử quá khích trong và ngoài nước. Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là bảo đảm quyền và lợi ích của nhân dân, tự do tín ngưỡng và sự bình đẳng của cộng đồng các dân tộc; Kiên quyết bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật, luôn thực thi các chính sách ưu tiên đầu tư phát triển cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn. Hiện nay đồng bào các dân tộc ở huyện Mường Nhé đã được thụ hưởng nhiều chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào huyện Mường Nhé ngày càng được cải thiện.

Vùng Biển Đông rất giàu các nguồn tài nguyên. Nằm ở vị trí là giao nhau của các tuyến đường biển và đường hàng không chính, Biển Đông có giá trị địa lý chiến lược rất quan trọng, có nguồn thủy sản rất lớn, khoảng 30 tỷ tấn dầu, 8.300 tỷ m3 khí, 250.000 tấn quặng hiếm. Trước những hành động gây hấn của Trung Quốc, ta cần phải mềm mỏng ứng xử để tránh xung đột quân sự nhưng về chiến lược thì chúng ta phải kiên định. Nắm vững và thực hiện nghiêm túc quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về giải quyết các vấn đề trên Biển Đông, các tranh chấp trên Biển Đông phải được các bên kiên trì cùng bàn bạc, giải quyết bằng biện pháp hòa bình, bảo đảm phù hợp với Công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982 và Tuyên bố ứng xử của các bên về Biển Đông trên cơ sở đồng thuận, cùng có lợi. Cần tranh thủ sức mạnh đoàn kết, sự đồng tình trong ASEAN, sự đồng tình từ các nước khác trên thế giới,  bình tĩnh và xử lý khéo léo, cần nỗ lực hợp tác với các thành viên khác trong ASEAN để loại bỏ tư tưởng rằng “đây là vấn đề của riêng Việt Nam”. Từng bước làm cho mọi người, mọi tổ chức biết tự bảo vệ trước sự chống phá của các thế lực thù địch, vận dụng nhiều hình thức, phương pháp giáo dục tuyên truyền để toàn dân tham gia vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và góp phần bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển đảo của tổ quốc trong tình hình mới.