Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình – UBND quận 1 tổ chức.

4
rx online

Thực hiện công văn số 1367/CV-SVHTTDL của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về triển khai thực hiện công tác gia đình cuối năm 2008. Ngày 26/11/2008, UBND quận 1 tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác gia đình tại hội trường UBND quận.


Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác gia đình nhằm góp phần bổ sung, nâng cao kiến thức nghiệp vụ công tác gia đình cho cán bộ phụ trách công tác gia đình trên toàn quận. Vận động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức các cấp, các ngành, cộng đồng và các thành viên trong gia đình về vai trò của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực hiện phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống sự xâm nhập của tệ nạn xã hội vào gia đình, góp phần vào sự phát triển chung của toàn xã hội.


Tham dự hội nghị, các đại biểu sẽ nắm bắt được các nội dung, kiến thức cơ bản về gia đình; Hướng dẫn thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật cơ bản lĩnh vực gia đình; Vai trò của gia đình trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Công tác truyền thông giáo dục công tác gia đình; Hướng dẫn thực hiện mô hình chống bạo lực gia đình tại cơ sở; Công tác quản lý, tổ chức hoạt động các CLB gia đình…


Báo cáo viên Lê Thị Thanh Nhã – Phó trưởng phòng Văn hóa và Gia đình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch giới thiệu những nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác quản lý gia đình; Hướng dẫn thực hiện mô hình phòng chống bạo lực gia đình, công tác quản lý, tổ chức hoạt động các CLB gia đình và thông qua các nhiệm vụ trọng tâm của công tác gia đình.