Hội nghị tập huấn “Kỹ năng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội”

7
rx online
Ngày 5/6/2018, Ban Tuyên giáo – Ban Dân vận Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị tập huấn công tác nắm bắt dư luận xã hội cho 250 thành viên tổ Dư luận xã hội, lực lượng chính trị nòng cốt quận, phường.
Tại hội nghị, Tiến sĩ Tần Xuân Bảo, nguyên Phó Giám đốc Thường trực Học viện Cán bộ TPHCM đã truyền đạt một số vấn đề chung về khái niệm, quá trình hình thành, chức năng của dư luận xã hội; phân biệt dư luận xã hội và tin đồn; vai trò quan trọng của công tác nắm bắt dư luận xã hội giúp mở rộng nền dân chủ, nắm bắt ý nguyện của dân để có những đối sách thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong việc giải quyết những vụ việc lớn xảy ra tại cơ sở, tình huống có vấn đề, điểm nóng… Phương pháp nắm bắt dư luận xã hội có phương pháp truyền thống (thu thập cứ liệu, tổng hợp, phân tích, báo cáo) và phương pháp điều tra xã hội học (xác định mục đích, xây dựng phiếu câu hỏi, chọn mẫu điều tra, xử lý phiếu điều tra, báo cáo)…

Theo Tiến sĩ Tần Xuân Bảo, công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội chính là làm cho đối tượng biết – hiểu – nhớ – tin – làm theo; vì vậy người làm công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội cần nắm bắt kịp thời các sự kiện, hiện tượng trong xã hội; đánh giá đúng và dự báo đúng tình hình; minh bạch hóa các nguồn thông tin, loại bỏ các tin đồn thất thiệt; rèn luyện, trau dồi các kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục; luôn đứng trên lợi ích của đối tượng để tuyên truyền, thuyết phục; vạch rõ, phản bác những thủ đoạn của các thế lực thù địch thường sử dụng để tác động lên sự hình thành tin đồn, dư luận tiêu cực; cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ cho nhân dân… 
Hội nghị giúp thành viên tổ dư luận xã hội, lực lượng chính trị nòng cốt quận, phường nâng cao nhận thức, kỹ năng, vận dụng thực hiện tốt hơn công tác nắm bắt dư luận xã hội và nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ sở.