Hội Nghị sơ kết công tác kiểm tra Quận 1

1
rx online

Ngày 22/6/2005 UBKT Quận ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm 2005 và hội thảo chuyên đề công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Hội nghị có đ/c Bùi Thị Thanh Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy và các đ/c làm công tác kiểm tra ở cơ sở tham dự.


Qua đánh giá sơ kết 6 tháng đầu năm, UBKT Quận ủy đã thực hiện được vai trò tham mưu, giúp Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra năm và kế hoạch kiểm tra định kỳ 36 cơ sở về những nội dung trọng tâm như tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6(2); thực hiện Chỉ thị 04-CT/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy; thực hiện cải cách hành chính và tiến độ, quy trình xử lý hồ sơ trên các lãnh vực nhà đất, đô thị…v…v…


Riêng đối với UBKT Quận ủy và cơ sở đã tổ chức kiểm tra được 64 lượt (cơ sở 36 lượt) tổ chức Đảng về chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng và việc xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra năm 2005. Đã kiểm tra được 4 tổ chức Đảng và 02 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 01 trường hợp có vi phạm phải xử lý kỷ luật Đảng. Đồng thời đã kiểm tra giải quyết xong 2/5 đơn tố cáo có liên quan đến đảng viên.


Về tình hình xử lý kỷ luật đảng viên, 6 tháng đầu năm giảm 95,23% so với cùng kỳ năm trước, chỉ có 02 trường hợp bị kỷ luật. Ngoài ra đã đình chỉ sinh hoạt Đảng 01 trường hợp do bị cơ quan điều tra khởi tố và có 02 trường hợp xóa tên trong danh sách đảng viên do vi phạm đạo đức lối sống và bỏ sinh hoạt Đảng.


Riêng phần hội thảo chuyên đề về công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Hội nghị đã có nhiều ý kiến về những thực tiễn trong quá trình kiểm tra ở đơn vị, như các phường: Bến Nghé, Bến Thành, ĐaKao, Nguyễn Thái Bình…Song nhìn chung tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm ở nhiều đơn vị còn rất hạn chế, cần phải tiếp tục quán triệt để cấp ủy và đảng viên nhận thức đúng ý nghĩa, mục đích, góp phần thực hiện tốt công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm, để chặn đứng ngăn ngừa kịp thời khi có sai phạm phát sinh.


Hội nghị còn được nghe ý kiến chỉ đạo của đ/c Bùi Thị Thanh Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy về nhiều nội dung có liên quan đến công tác kiểm tra, trong đó đặc biệt chú ý nhất là các hoạt động kiểm tra nhằm phục vụ Đại hội Đảng cấp Quận và cơ sở, cũng như thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm ở từng đơn vị. nbsp;