Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2008 và triển khai văn bản hướng dẫn thực hiện các Quy định của Bộ Chính Trị (khóa X).

4
rx online


Ngày 02 tháng 5 năm 2008, Ủy Ban Kiểm tra Quận ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát quý I/2008. Đến tham dự hội nghị gồm có: đ/c Nguyễn Ngọc Liễu-đại diện Ủy Ban kiểm tra Thành Ủy, lãnh đạo Quận ủy có đồng chí Bùi Thị Thanh Nga-Phó Bí thư thường trực và đại diện các Ban Đảng, văn phòng Quận ủy, các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra Đảng tại cơ sở .


Trên cơ sở chương trình năm 2008 của UBKT Thành ủy, Nghị quyết của Quận ủy, UBKT Quận ủy đã đề ra chương trình năm về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kết quả quý I/2008 đã thực hiện được như sau :


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; – Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề có liên quan công tác xây dựng Đảng đối với 15 đơn vị và lên kế hoạch kiểm tra 01 đảng viên về thực hiện chức trách nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý xây dựng, trật tự đô thị tại cơ sở.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và lãnh đạo hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2008; xây dựng và triển khai văn bản chỉ đạo của Quận ủy đến các cơ sở Đảng về thực hiện Nghị định 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập; xây dựng kế hoạch số 50-KH/QU ngày 10/3/2008 về việc nâng cao chất lượng công tại cơ quan Quận ủy…Qua đó, UBKT Quận ủy đã thực hiện xây dựng sơ đồ tổ chức, các quy trình tác nghiệp có liên quan như thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật Đảng .… Ngoài ra, phối hợp HĐND Quận 1 giám sát 11 đơn vị về việc giải quyết bán nhà sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP, hoạt động tư pháp, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong trường học, công tác quản lý thu, nộp, sử dụng phí của các chợ …


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; – Về cơ sở Đảng, đã tổ chức kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức Đảng, 02 đảng viên; đã kiểm tra chuyên đề 22 chi bộ trực thuộc và 24 lượt đảng viên …


Trong hội nghị, đ/c Phạm Huy Thông – Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy đã triển khai văn bản Hướng dẫn số 11-HD/UBKTTW ngày 24/3/2008 của UBKT Trung Ương về thực hiện Quy định số 94-QĐ/TW ngày 15/10/2007 của Bộ Chính Trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và văn bản Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW ngày 07/4/2008 của UBKT Trung Ương về thực hiện Quy định số 115-QĐ/TW ngày 07/12/2007 của Bộ Chính Trị (khóa X) về những điều đảng viên không được làm (thay thế Quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX).


Kết luận hội nghị, đ/c Bùi thị Thanh Nga-Phó Bí thư thường trực Quận ủy đã phát biểu chỉ đạo, ghi nhận kết quả thực hiện được và quán triệt trong quý II/2008 cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau :


Triển khai đợt học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung Ương (khóa X); thực hiện công tác giám sát theo Chương trình 12-CTr/QU; lãnh đạo thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2008 “thực hiện nếp sống văn minh đô thị”; tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, trọng tâm từng đơn vị đề ra biện pháp thực hiện nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ đảng viên về “Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí” và “sửa đổi lối làm việc”. Tăng cường xây dựng mối quan hệ đoàn kết nội bộ trong Đảng. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo Chỉ thị 10-CT/TW, đề ra giải pháp cải tiến nội dung sinh hoạt Đảng cho phù hợp từng đơn vị, chú ý đến chuẩn xét công nhận tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh phải đảm bảo tiêu chí phát triển Đảng viên mới.