Hội Nghị Sơ Kết 8 Tháng Hoạt Động Của Ban Chỉ Đạo Vận Động Hiến Máu Nhân Đạo Quận 1

3
rx online

Nhằm kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch hiến máu nhân đạo năm 2006 và có hướng khắc phục sớm, Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo Quận I tổ chức cuộc họp đánh giá hoạt động 8 tháng (16/11/2005-31/7/2006).


Trong 8 tháng qua, Quận I đã tổ chức hiến máu nhân đạo tại cơ sở 32 đợt và nhiều lần đưa người lên Trung tâm hiến máu nhân đạo Thành phố để hiến máu. Tính đến 31/7/2006 đã có 2.692 lượt người hiến 2.758 đơn vị máu. So với chỉ tiêu kế hoạch nbsp;2.860 đơn vị đạt 96,43%. So với chỉ tiêu phấn đấu 3200 đơn vị đạt 86,18%. Trong đó số máu bệnh có 122 người chiếm 5,33% (mức cho phép là 7%).


Hoạt động của Đội hiến máu dự bị có 114 người. Đã tham gia hiến máu cứu bệnh nhân và cho mổ tim 3 đợt với 6 người tham gia. Số đội viên còn lại tham gia hiến máu với cơ sở phường.


Câu lạc bộ “ Những người hiến máu nhiều lần” sinh hoạt định kỳ một quý một lần. Trong đó có 19 gia đình có nhiều thành viên tham gia hiến máu với 56 người.


Hoạt động hiến máu nhân đạo 8 tháng qua có nhiều thuận lợi và được sự hỗ trợ từ nhiều ngành, nhiều cấp và người tình nguyện. Tuy nhiên cũng còn nhiều khó khăn:


+ Lịch hiến máu bị thay đổi.


+ Một số cơ sở chưa tổ chức tốt phong trào, chưa kịp thời cập nhật thông tin người hiến máu nhiều lần.


Qua cuộc họp có nhiều ý kiến đóng góp và đề nghị:


1) Rà soát bổ sung danh sách Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo từ Quận đến Phường.


2) Phối hợp tốt với Trung tâm hiến máu nhân đạo Thành phố trong việc thu nhận máu tại cơ sở.


3) Tổ chức ngày Hội “ Hiến máu nhân đạo”


4) Tích cực vận động phong trào hiến máu nhân đạo trong dân.

5) Tổ chức tiếp và tốt các đợt hiến máu từ nay đến 15/11/2006 để đạt chỉ tiêu trên giao.