HỘI NGHỊ SƠ KẾT 5 NĂM XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DQTV GẮN VỚI XÂY DỰNG CƠ SỞ VỮNG MẠNH TÒAN DIỆN NĂM 1999-2003

5
rx online

Ngày 16/09/2004 BCH Quân sự Quận 1 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm xây dựng lực lượng DQTV gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh tòan diện năm 1999-2003. Đến tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân Sự TP, Đ/c Lê Bá Cần BT QUQ1, các đồng chí lãnh đạo UBND Quận 1,các Phòng Ban ,MTTQ ,các Đòan Thể và 10 phường .


Qua 05 năm thực hiện công tác xây dựng lực lượng DQTV. BCH Quân sự Q1 đã cùng các Ban ngành đòan thể và 10 Phường trong quận phát huy tốt vai trò chủ động tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần ổn định chính trị phát triển kinh tế. Cơ quan Quân sự Quận đã làm tham mưu triển khai thực hiện từ khâu đăng ký công dân trong độ tuổi DQTV, xây dựng kế họach phát triển luân phiên 4 năm (2001-2004), tuyển chọn kết nạp biên chế huấn luyện và họat động đúng theo quy định. Số lượng Dân quân hàng năm đềunbsp;đạt tỷ lệ theo Quyết định chỉ tiêu Thành phố giao (Năm 2003, tổng số DQTV đạt 5,16%; Trong đó Dân quân đạt 2,10 % ; Đảng viên trong Dân quân đạt 1,39 % ; Đoàn viên trong Dân quân đạt 27,84 %.). Công tác cán bộ Ban chỉ huy Quân sự 10 Phường thường xuyên được củng cố bồi dưỡng tập huấn hàng năm đến nay với biên chế Ban chỉ huy Quân sự 10 Phường gồm :100 % Phường đội trưởng là Đảng viên,trong đó 60 % được cơ cấu vào cấp ủy, Phường đội phó 90 % là Đảng viên. Hầu hết cán bộ Ban chì huy Quân sự Phường đều được tập huấn bồi dưỡng tại trường Quân sự Thành Phố.


nbsp;Hàng năm sau khi được cấp trên phê duyệt kế hoạch xây dựng lực lượng DQTV, nbsp;BCH Quân sự quận 1 đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, chương trình nội dung huấn luyện cụ thể, thực hiện đủ và vượt chỉ tiêu chiêu sinh tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng do Thành Phố và Quận tổ chức, bên cạnh đónbsp; thường xuyên tổ chức bắn đạn thật, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ cho lực lượng DQTV, kết quả đạt được từ 85 %-90 % khá giỏi trở lên . Qua đó Quận cũng tuyển chọn những đơn vị mạnh dẫn đầu trong hội thao Quận tiếp tục huấn luyện nâng cao để tham gia hội thao Thành Phố .


Năm năm qua, lực lượng DQTV Quận 1 đã có những chuyển biến tích cực về mọi mặt ,vai trò của lực lượng DQTV đối với nhiệm vụ Quốc phòng –an ninh và công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện ngày càng được khẳng định. Lực lượng DQTV tại phường, khu phố, cơ quan xí nghiệp, trường học ngày càng được củng cố cả về số lượng lẫn chất lượng, tổ chức biên chế luôn được điều chỉnh phù hợp theo chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.Với chức năng vừa sản xuất, kinh doanh, vừa SSCĐ.Trong những năm qua lực lượng DQTV Quận 1 vừa độc lập, vừa phối hợp với công an và các lực lượng khác tuần tra bảo vệ ANCT-TTATXH nhất là trong những đợt cao điểm, các ngày lễ, Tết ; Đã có 249.756 lượt DQTV tham gia tuần tra canh gác, chốt chặn, tham gia giải quyết 1.054 vụ, bắt 1.827 đối tượng các loại giao về cơ quan chức năng xử lý, tài sản vật chất thu được trên 260 triệu đồng, tích cực thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm, công tác vận động quần chúng, lao động giúp dân, tham gia chữa cháy, thu gom hung khí vật liệu nổ, đảm bảo an toàn, vây bắt trộm cướp thu hồi tài sản cho nhân dân . Lực lượng DQTV đã đóng góp xây dựng được 02 căn nhà tình nghĩa, 08 căn nhà tình thương trị giá: 82.700.000 đ, với những việc làm thiết thực như trên lực lượng DQTV quận 1 đã tạo nên những ấn tượng tốt đẹp luôn được nhân dân tin cậy và yêu mến.