Hội nghị phổ biến pháp luật về quốc phòng – an ninh

2
rx online

Ngày 27 và 29/9/2010, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh Quận tổ chức hội nghị phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng – An ninh cho các doanh nghiệp trên địa bàn Quận, về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cung cấp thông tin tình hình phát triển kinh tế – xã hội của Quận đến các doanh nghiệp, nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần giữ vững ổn định chính trị và tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của Quận.

Hội nghị thu hút gần 100 doanh nghiệp là Chủ tịch – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc – Phó giám đốc các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tham dự với nội dung bài giảng do các giảng viên trường Quân sự Thành phố và Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố triển khai: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thông tin thời sự tình hình an ninh, kinh tế – xã hội quốc tế, khu vực, địa phương, kết quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tại hội nghị, Chi cục Thuế Quận đã giới thiệu hình thức kê khai thuế qua mạng cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện đơn giản hóa, rút ngắn thời gian, tiết kiệm kinh phí … trong công tác kê khai thuế.