Hội nghị nghiên cứu học tập, tuyên truyền chủ đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”

1
rx online

Thực hiện kế hoạch số 84-KH/BCĐCVĐ ngày 12/6/2009 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Quận 1, sáng 19/6, Quận ủy Quận 1 đã tổ chức Hội nghị triển khai chủ đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ.


Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Thị Thanh Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Quận 1; đồng chí Nguyễn Thị Lan, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cuộc vận động; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động; Thường vụ cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; Trưởng – Phó các ban ngành, các Trung tâm, Thường vụ MTTQ và các đoàn thể; các đồng chí thành viên Tổ Báo cáo viên, Tổ Khoa giáo và Tổ Nghiên cứu dư luận xã hội của Quận; các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan Quận ủy Quận 1.


Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Thị Lannbsp; nbsp;Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung nắm vữngnbsp; ý nghĩa,nbsp; mụcnbsp;đíchnbsp;của chủ đề, những vấn đề cốt lõi và hiểu sâu sắc các nội dung về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để học tập và làm theo, nhất là trong giai đoạn hiện nay . Đồng chí đã trao đổi về nội dung trọng tâm thực hiện Cuộc vận động trong 6 tháng cuối năm 2009 gắn với quá trình thực hiện các mặt công tác của đơn vị trên địa bàn quận và đề nghị các đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Quận.


Hội nghị đã được nghe Thạc sỹ Phạm Quang Thiều, Phó Trưởng Khoa Công tác Đảng báo cáo chủ đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ.


Bốn nội dung trọng tâm thực hiện Cuộc vận động trong 6 tháng cuối năm 2009, đó là: Tổ chức đợt học tập, nghiên cứu, tuyên truyền về chủ đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ; Tăng cường phát hiện, tổ chức giới thiệu, giao lưu, biểu dương các tập thể có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm guơng đạo đức Hồ Chí Minh; Tổ chức giao ban kết hợp với kiểm tra định kỳ thực hiện Cuộc vận động và đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc vận động, gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác.