Hội nghị lần thứ 25 Ban chấp hành Đảng bộ quận 1 khóa IX

5
rx online

Sáng ngày 14/10/2009, Hội nghị lần thứ 25 Ban chấp hành Đảng bộ quận 1 khóa IX đã diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Bá Cần – Bí thư Quận ủy.


Đến dự Hội nghị có đại diện các ban Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận, Bí thư các Đảng ủy 10 phường, Trưởng các ban ngành và thành viên Ủy ban kiểm tra quận. Hội nghị đã nghiên cứu, thảo luận Báo cáo kết quả hoạt động của Đảng bộ, chính quyền quận trong 9 tháng đầu năm 2009 và Chương trình công tác quý IV năm 2009.


Hội nghị thống nhất nhận định, trong 9 tháng đầu năm, mặc dù tình hình chung vẫn còn nhiều khó khăn, song nhờ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền quận và sự nỗ lực của các cấp, ngành nên kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội cơ bản đạt được yêu cầu. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển tốt, nhất là các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho diện chính sách, dân nghèo… Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Quận tập trung chỉ đạo xuyên suốt kế hoạch thực hiện chủ đề “Năm 2009 – Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” với nhiều biện pháp, giải pháp kiên quyết, đồng bộ nên từng bước đã tạo sự chuyển biến tích cực và được sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng tăng cường, lãnh đạo quận thường xuyên đi cơ sở, nắm tình hình, giám sát, kiểm tra và chỉ đạo tập trung thực hiện chương trình công tác năm 2009. Các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Chương trình hành động của Thành ủy được triển khai, quán triệt kịp thời gắn với việc xây dựng chương trình hành động thực hiện cụ thể, phù hợp với đặc điểm địa phương. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu, quận đã tập trung triển khai thực hiện chủ đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Công tác vận động nhân dân của hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, nội dung hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể phong phú, đa dạng, tích cực chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và các phong trào ở địa phương…


Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: kết quả thu ngân sách đạt chưa cao do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và việc thực hiện các chính sách về giãn thuế, giảm thuế. Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đối với quận trung tâm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình an ninh trật tự vẫn tiềm ẩn nguy cơ phạm pháp với nhiều thủ đoạn, phương thức táo bạo…


Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Bí thư Quận ủy đã đánh giá cao các mặt hoạt động trong 9 tháng qua và tin tưởng đến cuối năm sẽ hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu của năm 2009 và cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đề ra. Đồng chí đã chỉ một số mặt hạn chế cần tập trung khắc phục với các giải pháp tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm 2009 và cho đến hết nhiệm kỳ của Đảng bộ.


Hội nghị làm việc trong 1 ngày.