Hội Nghị Lần Thứ 21 Ban Chấp Hành Đảng Bộ Quận Quyết Tâm Hoàn Thành Nhiệm Vụ Kinh Tế – Xã Hội Năm 2004

3
rx online

Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Đảng bộ Quận mở rộng đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Bá Cần, Bí thư Quận uỷ.


Hội nghị đã đánh giá tình hình thực hiện kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2004, đồng thời kiểm điểm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2004. Đại diện UBND Quận đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm 2004 và thống nhất nhận định:nbsp; Quận tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, giá trị tổng sản lượng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 347,5 tỉ đồng ( 70,9% kế hoạch năm, tăng 2,4% so với cùng kỳ); xuất khẩu đạt 79,5 tỉ đồng ( 72,2% kế hoạch năm, tăng 5,86% so với cùng kỳ). Tổng thu ngân sách Nhà Nước thực hiện 414,6 tỷ, đạt 78% kế hoạch , tăng 31,62% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Quận 93,5 tỉ đồng, đạt 82,3% kế hoạch; lĩnh vực văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định. Phố mua sắm Lưu Văn Lang và Nguyễn An Ninh ngày càng thu hút du khách, tiếp tục khai trương chợ đêm Nguyễn Hửu Cầu và phố mua sắm Lê Thị Hồng Gấm. Chú trọng giải quyết việc làm cho những hộ diện XĐGN và người có thu nhập thấp;nbsp; công tác quy hoạch, quản lý đô thị và cải cách hành chính được chấn chỉnh…


Trong 3 tháng còn lại năm 2004, Quận đẩy mạnh tốc độ phát triển dịch vụ- thương mại, huy động các nguồn lựcnbsp; xã hội vào đầu tư phát triển;nbsp; cân đối thu chi ngân sách, quản lý thu thuế và xử lý thuế nợ đọng; thúc đẩy tiến độ các dự án, xây dựng trụ sở cơ quan hành chính phường, nhà văn hoá liên phường, cầu đường Nguyễn Văn Cừ, Calmette, chợ Nancy, mở rộng đường Đề Thám, xây dựngnbsp;chung cưnbsp;ởnbsp;khu vực Mã Lạng, 104 Mai Thị Lựu, 29 Nguyễn Văn Nguyễn, 26 Nguyễn Hửu Cầu, Đồng Tiến, 100 Nguyễn Công Trứ, Dạ Lữ Viện, 44 Trần Đình Xu, 1bis-1kep Nguyễn Đình Chiểu…Hoàn thành quy chế quản lý 4 tuyến đường mẫu: Đồng Khởi, Lê Duẩn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, khai trương phố đi bộ Đồng Khởi, khai trương chợ đêm Nguyễn Hửu Cầu và phố mua sắm Lê Thị Hồng Gấm. Nâng cao chương trình mục tiêu 3 giảm, 100% đối tượng nghiện ma tuý đưa vào trường cai nghiện, chấn chỉnh và tăng cường công tác cải cách hành chính, công tác quy hoạch và quản lý đô thị về xây dựng, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; thực hiện có kết quả các chương trình văn hóa – xã hội thiết thực hướng tới kỷ niệm 30 năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước .


Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hội nghị thống nhất đánh giá: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, nhất là đợt nghiên cưú học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân, tiếp tục đâỷ mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệtnbsp; đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị góp phần phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; luân chuyển cán bộ trẻ và bố trí cán bộ trẻ có trình độ đại học về công tác cơ sở phường, nâng cao vai trò của các đoàn thể, phát huy dân chủ cơ sở, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.


Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Lê Bá Cần, Bí thư Quận uỷ nhấn mạnh, yêu cầu các cấp các ngành tập trung nâng cao tỷ trọng dịch vụ- thương mại trong cơ cấu kinh tế Quận, tìm các giải pháp tích cực thu hút vốn đầu tư nước ngoài, chăm lo thực hiện chương trình XĐGN theo tiêu chí mới của thành phố, các tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể cùng với nhân dân ra sức thực hiện đạt kết quảnbsp; cao nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2004.