Hội nghị ký kết quy chế phối hợp

5
rx online

Ngày 13/4/2011, Công an Quận 1 và Phòng Giáo dục – Đào tạo Quận 1 tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quận với sự tham dự của đại diện Công an thành phố, lãnh đạo UBND quận, Công an,  Phòng Giáo dục – Đào tạo Quận, 10 phường và các trường trên địa bàn.

Trong thời gian qua, Công an Quận, 10 phường phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an thành phố đảm bảo giữ vững an ninh trật tự tại các trường học và cơ sở giáo dục của Quận, thông tin tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, các âm mưu phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tự bảo vệ mình trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chủ động phát hiện tình hình có liên quan đến an ninh trật tự, trao đổi Ban giám hiệu nhà trường, các cơ sở giáo dục, ký túc xá sinh viên kịp thời phòng ngừa ngăn chặn các hoạt động lợi dụng danh nghĩa hợp tác, viện trợ, cấp học bổng, hội nghị hội thảo… của cá nhân, tổ chức nước ngoài nhằm mục đích phục vụ ý đồ chống phá của các thế lực thù địch. Công an Quận, phường có trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn đã xây dựng phương án giải quyết tình huống phức tạp, giải quyết “điểm nóng” về an ninh trật tự trong học sinh sinh viên, làm trong sạch địa bàn, kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan an ninh trật tự tại các trường học và cơ sở giáo dục. Chủ động tham mưu chính quyền địa phương chỉ đạo Đoàn thanh niên địa phương tổ chức giao lưu, thăm hỏi giúp đỡ các bạn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, nhà trường cũng xây dựng chương trình hành động, đề ra các tiêu chuẩn đạo đức lối sống cho cán bộ giáo viên, giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cùng nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo tinh thần, vật chất cho học sinh, sinh viên nhằm tạo sự gắn kết giữa nhà trường với địa phương trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Tại hội nghị, 2 đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn Quận (giai đoạn 2010 – 2015).