Hội nghị ký kết liên tịch địa bàn giáp ranh cụm 3 giai đoạn 2006 – 2010

3
rx online

Trong thời gian qua, công tác phối hợp giải quyết an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của 04 Phường Cầu Kho, Nguyễn Cư Trinh – Quận 1 và Phường 1, Phường 2 – Quận 4 đã được quán triệt nghiêm túc và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả; Nâng cao được chất lượng của phong trào “3 giảm” giữ vững sự bình yên cho nhân dân và góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn giáp ranh giữanbsp; 02nbsp; Quận : Quận 1 và Quận 4.


Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết liên tịch số 01-NQLT/QU 1 – 4 ngày 13/01/2006 được ký kết giữa Quận ủy Quận 1 và Quận ủy Quận 4. Sáng ngày 30/3/2006 Ban Thường vụ Đảng ủy Phường Cầu Kho, Nguyễn Cư Trinh Quận 1 và Ban Thường vụ Đảng ủy Phường 1, Phường 2 Quận 4 tiến hành ký kết liên tịch phối hợp lãnh đạo giải quyết tình hình an ninh – quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giáp ranh 04 Phường giai đoạn 2006 – 2010.


Đến tham dự buổi ký kết có đồng chí Bùi Thị Thanh Nga – Phó Bí thư thường trực Quận ủy Quận1; Đồng chí Nguyễn Mạc – Phó Chánh văn phòng Quận ủy Quận 1; Đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Phường 1 Quận 4; Đồng chí Nguyễn Bình Yêm – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Phường 2 Quận 4; Đồng chí Lê Văn Hiếu – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Phường Nguyễn Cư Trinh Quận 1; Phía Phường Cầu Kho có đồng chí Hứa Vĩnh Phúc – Bí thư, Chủ tịch HĐND Phường; Đồng chí Tạ Hoài Nam – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Phường và các đồng chí Ủy viên thường vụ, thường trực Đảng ủy; Trưởng Công an, Phường đội trưởng; Chủ tịch UBMTTQ; đại diện các Mặt trận, đoàn thể, khu phố tổ dân phố trực thuộc 04 Phường.


Đồng chí Trần Minh Phương – Ban chỉ huy Công an Phường Cầu Kho báo cáo sơ kết quý 1 năm 2006 về việc phối hợp cụm liên Phường giáp ranh giải quyết tình hình ANQP, trật tự ATXH Phường Cầu Kho, Nguyễn Cư Trinh – Quận 1 và Phường 1, Phường 2nbsp; – Quận 4. Để có cơ sở ký kết Nghị quyết liên tịch, trong thời gian qua Ban Thường vụ Đảng ủy 04 Phường đã tiến hành trao đổi, bàn bạc và thống nhất bản dự thảo Nghị quyết liên tịch về việc phối hợp lãnh đạo giải quyết tình hình an ninh – quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giáp ranh. Theo tinh thần của Nghị quyết liên tịch vừa được ký kết, đồng chí Hứa Vĩnh Phúcnbsp; thay mặt Đảng ủy Phường Cầu Khonbsp; công bố việc thành lập Ban Chỉ huy thống nhất liên Phườngnbsp; cụm 3. Các đồng chí Bí thư Đảng ủy 04 Phường hàng năm luân phiên làm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thành lập Ban Chỉ huy thống nhất liên Phường và ra thông báo thành phần nhân sự cụ thể. Đồng chí Trần Minh Phương – Ban chỉ huy Công an Phường Cầu Kho triển khai Kế hoạch liên tịch phối hợp thực hiện công tác giải quyết tình hình ANQP trên địa bàn giáp ranh giữa phường 1-2 Quận 4, Phường Nguyễn Cư Trinh và Phường Cầu Kho Quận 1 năm 2006 để công tác phối hợp đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao.