Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VIII (2000-2005) Đảng bộ Quận 1.

5
rx online

Để chuẩn bị tốt nội dung văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ Quận nhiệm kỳ IX (2005-2010} liên tiếp trong các ngày 26, 27/7/2005 Thường trực Quận ủy đã tổ chứcnbsp;2 cuộc họp với các đồng chí cán bộ cách mạng lão thành, các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó bí thư Quận ủy Quận 1 qua các thời kỳnbsp;để nghenbsp;ý kiến gópnbsp;ý cho báo cáo chính trị của Quận nhiệm kỳ IX (2005-2010) .nbsp;Đồng chí Lê Bá Cần, Bí thư Quận ủy, Trưởng tiểu ban nội dung chủ trì các buổi góp ý.


Tại buổi họp ngày 02/8 với các ủy viên UBMTTQ Quận là các bác sĩ, nhà giáo, luật gia, giám đốc công ty, chức sắc các tôn giáo trên địa bàn Quận, hội nghị đã được nghe những ý kiến chân tình, thể hiện sự quan tâm đến đợt sinh hoạt chính trị lớn của toàn Đảng, toàn dân trước Đại hội Đảng các cấp.


Hầu hết các đại biểu dự hội nghị tán thành nội dung dự thảo, nhiệm kỳ qua Đảng bộ Quận đã lãnh đạo thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức thành công đợt bầu cử đại biểu HĐND các cấp, xây dựng sửa chữa nhiều cơ sở phục vụ văn hóa, giáo dục; phong trào đền ơn đáp nghĩa, sự tham gia tích cực sôi nổi của các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…


Để tiếp tục giữ vững thành tích, các đại biểu dự hội nghị đề nghị:


– Cần xác định rõ ưu thế của Quận trung tâm thương mại dich vụ, mở rộng hợp tác đa phương, đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức sẳn sàng hoàn thành nhiệm vụ.


– Tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, thể hiện lối sống đẹp mọi lúc mọi nơi. Tổ chức các phong trào quần chúng trên cơ sở giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, kiên quyết bài trừ tệ nạn xã hội đang có nguy cơ làm băng hoại thế hệ trẻ.


– Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, thái độ phục vụ người bệnh, diện bảo hiểm y tế.


– Tăng cường chất lượng giáo dục từ trong nhà trường, đặc biệt quan tâm đến một bộ phận dân cư lao động nghèo, các cháu có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đến trường.

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hầu hết các đại biểu đến dự hoan nghênh Quận ủy đã tổ chức buổi góp ý lắng nghe ý kiến của nhiều giới, thành phần trong xã hội đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng bộ Quận, với mong muốn Quận 1 ngày càng phát triển xứng đáng là Quận trung tâm của Thành phố.