Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị

1

            Ngày 24/9/2015, Hội Phụ nữ Quận 1 tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) cho gần 100 cán bộ hội viên Hội Phụ nữ 10 phường tham dự. 

            Hội nghị đóng góp 12 ý kiến liên quan đến vấn đề thiết yếu của cuộc sống: giáo dục và cải cách giáo dục; bạo lực học đường; trật tự an toàn giao thông; đội ngũ trật tự đô thị chưa phát huy tốt chức năng; tình trạng ngập lụt mùa mưa; giáo dục ý thức giao tiếp, bảo vệ môi trường trong gia đình và cộng đồng; chấn chỉnh lực lượng bảo vệ dân phòng; cần chính xác hơn trong xác định hộ thoát nghèo; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; giá điện nước tăng; xả rác; cần nhân rộng điển hình tiên tiến; quy hoạch đô thị, xử lý cán bộ tham ô; cán bộ lãnh đạo phải có tâm, tài, đức và gần dân hơn; có chế độ, chính sách thích đáng với cán bộ phường, xã…