Hội nghị giao ban công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm 2007

1
rx online

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;Ngày 14/6/2007, Ủy ban Kiểm tranbsp;Quận ủy 1nbsp;đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm 2007 với các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Quận. Đếnnbsp;dựnbsp;có đ/c Cao Thị Nămnbsp;- Phó phòng Quận, Huyện UBKT Thành ủy; đ/c Bùi Thị Thanh Nganbsp;- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đại diện các Ban Đảng Quận ủy cùng hơn 50 đ/c phụ trách công tác kiểm tra ở các cơ sở Đảng. Hội nghị do đ/c Phạm Huy Thông -nbsp;Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy chủ trì. Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm và một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra giám sát.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hội nghị còn được nghe ý kiến chỉ đạo của đ/c Bùi Thị Thanh Nga – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy về công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm cần tập trung một số nội dung trọng tâmnbsp;sau:


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 1. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 2. Việc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 3. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 4. Việc quản lý thu chi các nguồn thu ở đơn vị.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 5. Tăng cường kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó cần chú ý đối với những đảng viên chấp hành nền nếp sinh hoạt Đảng không nghiêm, để hạn chế tình trạng đảng viên bị xóa tên trong danh sách đảng viên do bỏ sinh hoạt Đảng.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 6. Tăng cường kiểm tra tổ chức Đảng về công tác quản lý đảng viên.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 7. Tập trung thực hiện tốt việc sơ, tổng kết thực hiện Quy định 428-QĐ/TU của Thành ủy về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;