Hội nghị giao ban cơ sở về tình hình công tác kiểm tra quý 1/2006

4
rx online


Ngày 20/04/2006 UBKT Quận ủy đã tiến hành cuộc họp giao ban với UBKT Đảng ủy và những đ/c làm công tác kiểm tra ở chi bộ cơ sở về tình hình công tác kiểm tra quý 1/2006. Đến dự buổi hội nghị có đ/c Nguyễn Thị Bạch Tuyết Trưởng phòng Quận, Huyện UBKT Thành ủy và đại diện các ban Đảng Quận ủy, chủ trì hội nghị đ/c Phạm Huy Thông, Ủy viên Thường vụ – Chủ nhiệm UBKT Quận ủy.


Buổi họp đã tập trung đánh giá tình hình công tác kiểm tra quý 1/2006 và triển khai chương trình hoạt động kiểm tra quý 2/2006, đồng thời đã triển khai hướng dẫn các cơ sở Đảng thực hiện về một số nội dung sau:


– Đăng ký thi đua năm 2006


– Lập sổ theo dõi và lưu trữ bảo quản hồ sơ công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng.


Ngoài ra UBKT Quận ủy đã lưu ý nhắc nhở cácnbsp;cơ sở Đảng cần thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban định kỳ để nắm bắt những nội dung hướng dẫn có liên quan đến nghiệp vụ kiểm tra,đây cũng là một trong các tiêu chí để xét thi đua khen thưởng cuối năm


Trong phần phát biểu, đ/c Phạm Huy Thông, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy đã hướng dẫn trao đổi một số nội dung trong công tác kiểm tra Đảng, đồng thời nhắc nhở các đơn vị về một số nội dung trọng tâm cần phải tập trung thực hiện trong năm và trong quý 2/2006, nhằm để nâng cao và phát huy vai trò chủ động của cơ sở trong công tác kiểm tra.


nbsp;