Hội nghị giao ban cơ sở về tình hình công tác kiểm tra năm 2005 và triển khai chương trình họat động kiểm tra năm 2006

4
rx online

Ngày 16/02/2006 UBKT Quận ủy đã tiến hành giao ban với UBKT Đảng ủy và những đ/c làm công tác kiểm tra ở chi bộ cơ sở về tình hình công tác kiểm tra năm 2005 và triển khai chương trình hoạt động kiểm tra năm 2006. Đến dự buổi hội nghị có đ/c Lê Hữu Đức Ủy viên Thường vụ Thành ủy – Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, đ/c Nguyễn Thị Bạch Tuyết Trưởng phòng Quận, Huyện UBKT Thành ủy, đ/c Bùi Thị Thanh Nga Phó Bí thư thường trực Quận ủy 1 và đại diện của các ban Đảng Quận ủy. Chủ trì hội nghị đ/c Phạm Huy Thông, Ủy viên Thường vụ – Chủ nhiệm UBKT Quận ủy.


Buổi họp đã tập trung đánh giá tình hình công tác kiểm tra năm 2005 và triển khai chương trình hoạt động kiểm năm 2006, trong đó có một số nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện trong quý 1 năm 2006 như sau:


– Triển khai chương trình chuyên đề về “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của cấp ủy cơ sở Đảng” để thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 1 nhiệm kỳ IX (2005-2010), quy chế làm việc của UBKT Quận ủy 1 nhiệm kỳ IX(2005-2010), thực hiện chương trình công tác kiểm tra Đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm năm 2006,nbsp; thực hiện chương trình công tác kiểm tra và lãnh đạo hoạt động kiểm tra của cấp ủy năm 2006nbsp; , Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra cho cấp ủy, UBKT Đảng ủy và những đồng chí làm công tác kiểm tra ở chi bộ cơ sở, kế hoạch lấy ý kiến khảo sát góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền Quận 1 năm 2006, trong cấp ủy Chi bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ 10 phường và Ban chấp hành Mặt trận, Đoàn thể 10 phường.


Hội nghị còn được nghe ý kiến chỉ đạo của đ/c Lê Hữu Đức Ủy viên Thường vụ Thành ủy – Chủ nhiệm UBKT Thành ủy đã hướng dẫn trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác kiểm tra Đảng, đồng thời nhắc nhở các công việc cần tập trung thực hiện trong năm 2006, sau đó đ/c Phạm Huy Thông Ủy viên Thường Vụ Quận ủy – Chủ nhiệm UBKT Quận ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Chủ nhiệm UBKT Thành ủy đồng thời gút lại những vấn đề trọng tâm cần phải tập trung thực hiện trong năm và trong quý 1 năm 2006, nhằm để nâng cao và phát huy vai trò chủ động của cơ sở trong công tác kiểm tra.