Hội nghị giao ban các cơ sở Đảng 9 tháng đầu năm 2006

3
rx online

Ngày 13/10, Quận uỷ tổ chức triển khai nghị quyết hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 6- Khoá IX, quán triệt Nghị quyết Đại hội X của Đảng và đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 29 của Bộ Chính trị dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Bá Cần – Bí thư Quận uỷ. Tham dự có trưởng các Ban Đảng, các cơ sở Đảng.


Hội nghị lần thứ 6 BCH Đảng bộ Quận tiến hành ngày 4-10-2006. Trên cơ sở thảo luận dân chủ, kết quả biểu quyết của Hội nghị và phát biểu tổng kết hội nghị của đồng chí Bí thư Quận uỷ, BCH Đảng bộ quận đã nhất trí thông qua tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm phát triển ổn định. Huy động được toàn bộ hệ thống chính trị tham gia vào các lĩnh vực công tác góp phần giữ vững an ninh chính trị- xã hội trên địa bàn, tổ chức đối thoại, tiếp dân của lãnh đạo Quận tại cơ sở giải quyết các vấn đề bức xúc của dân, củng cố tổ chức, nhân sự các cơ sở thiếu, yếu; công tác thuế có nhiều tiến bộ, hiệu quả.


Về yêu cầu nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hộinbsp;X của Đảng lần này phải gắn chặt với xây dựng, thảo luận và thực hiện Chương trình hành động ở các cấp, theo phương châm: Khẩn trương, nghiêm túc, cụ thể, tạo được chuyển biến rõ rệt, đạt hiệu quả cao. Đổi mới phương thức học tập quán triệt Nghị quyết ở các cấp theo hướng tiến hành từng cấp, phù hợp với từng loại đối tượng, gắn với đổi mới phương pháp xây dựng và quyết định Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của ngành, đơn vị, địa phương với tinh thần sáng tạo, cụ thể và thiết thực.


Việc tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 29 của Bộ Chính trị phải được thực hiện với tinh thần nghiêm túc, phát huy được tính dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, mạnh dạn nhìn thẳng vào sự thật, để thấy hết những ưu, khuyết điểm trong quá trình chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra của Đảng ở đơn vị mình.