Hội nghị Đảng viên 60 – 50 – 40 tuổi Đảng đóng góp văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đa Kao lần thứ VI(nhiệm kỳ 2005 – 2010)

7
rx online

Ngày 30/3/2005, Đảng uỷ phường đã tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến văn kiện chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đa Kao lần thứ VI đối với các đ/c lão thành cách mạng 60 – 50 – 40 tuổi đảng. Hội nghị đã làm việc trên tinh thần nghiêm túc, thẳn thắng, qua đó đã ghi nhận được 13 ý kiến phát biểu và 04 văn bản đóng góp, tập trung vào các nội dung xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng, xây dựng chính quyền và biện pháp, mục tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phường trong nhiệm kỳ tới. Qua ý kiến đóng góp của các đ/c đã giúp cho Đảng uỷ có nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trong việc xây dựng các hệ thống chỉ tiêu và đề ra nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay trong nhiệm kỳ 2005 – 2010, giúp cho các đ/c lãnh đạo thấy được những vấn đề còn tồn tại, những khó khăn trong phường trên tất cả mọi lĩnh vực, từ đó có sự đánh giá và nhận định tổng quát trong quá trình thực hiện nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ V đã đề ra. Với quyết tâm xây dựng phường Đa Kao ngày một đi lên, Hội nghị đã thể hiện tinh thần thống nhất cao, góp ý chân tình và sự ủng hộ của các đ/c lão thành cách mạng đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt tại phường trong nhiệm kỳ tới và tin tưởng rằng Đảng uỷ phường sẽ lãnh đạo thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đa Kao lần thứ VI, làm tiền đề vững chắc để Đảng bộ giữ vững danh hiệu Đảng bộ TSVM, xây dựng phường đạt chuẩn là phường văn hoá trong thời gian sớm nhất.